ALD AUTOMOTIVE sin forsikringsordning

Publisert:
September 1, 2022

For å gjøre det hele oversiktlig og enkelt, kan Automedia AS tilby følgende forsikringsløsning.

ALD TOTAL

En løsning som inkluderer – ansvar, full kasko, dekking av leiebil og forsikrings administrasjon. Egenandel på kr 8.000,- for kasko (+ mva. for næringskunder), som reflekteres i gunstig forsikringspremie.

 • Ansvar - Ja
 • Kasko - Full kasko
 • Egenandel - kasko Kr 8.000 (+ mva. for næringskunder)
 • Leiebil - 15 dager
 • Skadehåndtering - Tryg Forsikring
 • Fakturering - Periodisert månedlig

Bilmodell

Alle bilmodeller behandles likt.

Unntak: biler over 3.500 kg og personbiler med listepris over kr. 1.200.000

Kilometer - Fri kilometer

Fordeler

 • Alle bilmodeller uavhengig av pris og størrelse får samme premie (unntak er biler over 3500 kg og personbiler med listepris over kr 1.200.000)
 • Ingen endring av årspremie basert på årlig km
 • Ingen restriksjoner på førers alder.
 • Skadehistorikk beregnes for hele flåten og ikke bil for bil. Du betaler i henhold   til din risikoprofil og etter ditt løpende skadeforløp.
 • ALD besørger all forsikrings administrasjon, herunder inn og utmeldinger av dine biler til riktig tid og man slipper dobbeltforsikringer.
 • ALD besørger rask og effektiv utbedring av skader via godkjente verksteder.
 • ALD følger opp verksteder og kvaliteten på disse.
 • Kunde er ikke innblandet i forsikringsoppgjør.
 • ALD administrerer leiebil ordninger hvis dette er inkludert.