Kommer korona-krisen til å påvirke leasing prisene på nye biler utover i 2020?

Publisert:
April 11, 2021

Bruktbilprisene faller de i månedene som kommer?

Utviklingen av bruktbilprisene er ikke like “sikker” fordi det er andre faktorer som spiller inn. Det vil fremdeles finnes store behov for å bytte bil hos folk men for mange er usikre tider. Muligens velger mange å beholde den gamle bilen eller kjøpe seg en nyere bruktbil. Men husk at disse bilene faller mye, spesielt etter nybilsgarantiene er borte. Sannsynligheten er stor for en prisjustering. En av grunnene er fallet av den norske krona er i forhold til euro og dollar. 

6 Mars 2020Er det noen bilmodeller man bør unngå å kjøpe nå?

Vurder alltid bilkjøpet opp mot eget bilbehov. Hva for bil trenger du egentlig, og hva har du for økonomiske muligheter? Svaret på disse spørsmålene avgjør hva du bør velge. 


Er leasing blitt mer eller mindre aktuelt?

Når usikkerheten er så stor som nå og tiden fremover, så er leasing definitivt mer attraktivt enn å binde kapital og risiko ved å kjøpe bil. Det virker helt klart sikrere å ha en egen bil enn bildeling og billeie med hensyn til smittefare. 


Få en rask oversikt på prisene alle leasingbilene hos Automedia AS
Vi er stolte av å ha Tesla, Nissan, BMW, Mercedes, Audi, Hyundai, Skoda, Ford, Volkswagen, Škoda, Smart, Peugeot, Volvo, Mini i vår portefølje ved skrivende stund.

Hilsen

Mattias Spångberg

Daglig leder - Automedia AS

E-post: mattias@automedia.as

Tel: 96644001