Prisjusteringer grunnet Covid-19

Publisert:
April 11, 2021

Viktig informasjon til samarbeidspartnere

Urolige markedsforhold som følge av koronaviruset og ekstrem usikkerhet i verdensøkonomien, har medført at likviditets- og risikopåslag har økt betydelig og igjen økt finansieringskostnaden for vår type virksomhet.

Vi ser det derfor nødvendig å snu oss raskt, og dette medfører at vi må øke renten for nye tilbud med 1% poeng fra og med i dag 30. mars 2020. Dette vil ikke berøre eksisterende kunder og tilbud sendt de siste 14 dagene.

Vi beklager, men ber om forståelse i den spesielle situasjonen vi nå er inne i forårsaket av Covid 19. Vi presiserer at dette er en midlertidig endring og så snart vi er tilbake i en normal situasjon vil vi gi dere en tilbakemelding på hva vi gjør i tiden fremover.

Dette til orientering.

Vennlig hilsen

Dag Fraurud

Kommersiell Direktør
ALD Automotive