0
0
9190
0
10490
0
0
0
8090
9490
0
0
6990
8390
0
0
0
9500
10800
0
0
0
9800
8400
0
0
7300
8700
0
0
9190
0
0
8090
0
6990
0
10490
0
9490
0
8390
0
0
9500
0
0
8400
0
7300
0
10800
0
9800
0
8700
Informasjon om priser for årsskiftet 2022 - 2023:
Grunnet endringer i avgifter og nye priser fra våre leverandører, så må nye utregninger på plass. Ta kontakt for å få ett svært konkurransedyktig tilbud tilpasset dine behov.