Er det fortsatt rimeligere å kjøre en elbil i 2023?

Publisert:
February 14, 2023

Når vi trer inn i 2023 ble det mye prat om det fortsatt ville være lønnsomt å lease eller eie en elektrisk bil, da innføring av både moms og vektavgift ble en realitet. Vi leser at mange har har regnet ut at det ikke lenger er gunstig å velge elektrisk. Stemmer dette, er de nye ordningene faktisk såpass at det faktisk ikke lenger lønner seg å kjøre elbil?

Noen uker tidligere beslutter nemlig regjeringen å justere momsfritaket på elbiler, slik at fritaket kun gjelder for den delen av kjøpesummen som eventuelt overstiger 500.000.Uten noen tvil så økte bilprisene (det finnes klare unntak som f.eks Tesla Model Y og Tesla Model 3). At elbiler økte mer enn fossil drevne biler, er det heller ikke noen tvil om. Men denne differansen til tross hva blir lønnsomt når man i tillegg til kjøpspris regner inn bompriser, parkering, ferge priser, drivstoffpriser og lignende?

Ingen endring for de rimeligste elbilene


Først og fremst er det viktig å påpeke at elbiler med en totalpris under 500.000 kroner (alle elbiler), ikke har blitt påvirket av justeringen i momsfritaket i det hele tatt. Disse elbilene er fortsatt fullt og helt fritatt fra moms, og kommer like godt ut prismessig som tidligere – sett i forhold til fossil drevne biler.

Vektavgiften er ny på disse elbilene, men den gjelder i like stor grad for fossildrevne biler.

Momsen regnes ikke fra første krone, KUN for den summen som overstiger 500.000, gjør også at det i realiteten heller ikke er særlig store utslag for «normalt» prisede elbiler, rundt 600.000 – 700.000 NOK

Her vil momsen i seg selv ikke utgjøre mer enn henholdsvis 25.000,- for en bil til 600.000, og 50.000,- for en bil til 700.000.

Endringen i momsfritaket for elbiler utgjør med andre ord ikke all verdens, spesielt tatt i betraktning at det fortsatt betales moms fra første krone på fossil drevne biler.

Skal du ha ny bil? Da lønner det seg å kontakte oss først

Strøm vs bensin/diesel

Den nest viktigste delen av en totalkostnad ved et bilhold, etter selve prisen på bilen, vil for de fleste være drivstoffutgifter.

Både bensin-/diesel-prisene og strømprisene har løpt løpsk det siste året. Men har strømprisene økt nok til at det ikke lenger er gunstig å velge elektrisk – kun basert på drivstoffutgifter?

Om vi tar utgangspunkt i en elbil som bruker 1,5 kWh per mil, og legger til grunn en strømpris på 1,6 kr. pr kW (gjennomsnittspris januar 2023), vil én mil med elbil koste 2,4 kr i strøm.

Lader du stort sett utenfor hjem og arbeidsplass kan vi for eksempel ta utgangspunkt i en strømpris á 8 kr. per kW, som resulterer i en pris på 12 kroner pr mil.

For en bensindrevet bil som bruker 0,6 l pr mil vil én mil med bensinpris på 21,5 kroner pr liter, koste 12,9 kr.

Har du mulighet til å lade hjemme eller på jobb er det med andre ord svært mye å spare på drivstoffutgifter ved å kjøre elektrisk, og du skal opp i rimelig stive strømpriser før det faktisk blir dyrere enn å kjøre fossilt.

Priser på elbiler og bensin biler
Alle bilmerker på nett

Bom, parkering, ferge og kollektivfelt

Om vi ser på de eksterne kostnadene som ofte påløper ved å kjøre bil, kan det også fortsatt være både tids- og kostnadsbesparende å velge elektrisk:

Bompenger

Det er geografiske variasjoner i hvor mye mindre elbiler betaler for bompasseringer kontra fossil drevne biler, men staten har fastsatt at denne summen skal være maksimalt 70 prosent av normal takst.

Parkering

Det er fortsatt mange steder man enten parkerer rimeligere eller gratis dersom man kjører elbil, hvor andre biler må betale. Særlig gjelder dette for mange kommunale parkeringsplasser, men her er også de geografiske variasjonene store.

Ferge

Det er fra statlig hold fastsatt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av normal ferge takst.

Kollektivfelt

Elbiler kan fortsatt som hovedregel kjøre i kollektivfelt. Her finnes det riktig nok noen begrensninger, som for eksempel unntatte tidsrom eller krav om å være to i bilen.