Moms på elbiler - hva betyr dette for deg?

Publisert:
May 13, 2022

Moms på elbiler fra 2023

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem 12. mai 2022 ble det endelig avklart at regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023. Om de får med seg et flertall på Stortinget vil det naturligvis ha en direkte innvirkning på bilprisene, men hvordan rammer det deg?

12. mai 2022 ble det endelig avklart at momsfritaket for elbiler skal fjernes fra 1. januar 2023 og det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen. Får regjeringen med seg flertall på Stortinget så vil dette ha en direkte innvirkning på bilprisene.

Klikk for biler som kan leveres raskt


Hvordan påvirkes deg som ønsker en ny elbil?

At dagens momsfritak skulle fjernes eller endres har vært forventet lenge da regjeringen utsatt dette på slutten av fjoråret. Men likevel har det ikke vært klart hvordan denne endring ville se ut eller hvilken effekt den ville ha hos folk flest i praksis. Dersom regjeringen får som de ønsker så vet vi nå mer om hvordan dette vil påvirke prisene på elbil fra 1. januar 2023.

Forslaget går ut på at momsfritaket for kjøp av elbiler fjernes fullt og helt fra og med 1. januar 2023, samtidig som det innføres en tilskuddsordning for kjøp av elbiler med pris opptil 500.000 kroner.

Fjerning av momsfritaket på kjøp av elbiler vil i praksis si at du kan legge på 25 prosent på alle oppgitte kjøpspriser, dersom bilen registreres i Norge fra og med 01.01.2023. Med den nye tilskuddsordningen vil dette likevel ikke ha direkte innvirkning på kjøpsprisen på elbiler med en prislapp under 500.000 kroner, da innføringen av moms kompenseres gjennom denne ordningen. I praksis vil momsen da også først slå inn på dyrere biler, kun på det beløpet som overstiger 500.000 kroner.

Når kommer momsen?

Momsen trer i kraft 1. januar 2023, og påvirker alle kjøp over 500 000 kroner. Det vil si at bilen fortsatt er momsfri om du mottar den i 2022. Det er nemlig ikke når bilen bestilles eller kontrakten underskrives som er avgjørende, men når elbilen registreres i Norge.

Hvor mye moms?

Biler som koster mindre enn 500 000 kroner er fremdeles momsfri, slik alle elbiler har vært fram til nå. De blir ikke påvirket av det nye vedtaket. Men for alle kjøp som overskrider denne prisen, vil den nye regelen fungere slik at 25 prosent av summen som overstiger 500 000 blir momsbelagt. Det påvirker altså ikke hele summen. Om du for eksempel kjøper en elbil til 600 000 kroner, vil du få moms på 25 prosent av de siste 100 000. Den reelle prisen blir dermed 625 000 kroner.

Økt moms fører også til økt engangsavgift. Men utover den nevnte momsen på summen over 500 000, vet vi ennå ikke alle detaljene. 6. oktober kommer regjeringen til å legge frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Da kommer vi til å få flere svar på hva de nye reglene i praksis betyr for alle som kjører elbil.

Moms på leasing av elbil

Ifølge regjeringen skal omgjøringen «ikke gjøre det dyrere å lease elbiler som i dag koster under 500 000 kroner». Det er naturlig å tolke dette som at leasing av elbiler under 500 000 ikke vil påvirkes, men om bilen har en verdi over dette beløpet, vil man få moms på månedsbeløpet. Dette er foreløpig ikke blitt helt redegjort.

Hva skjer i 2024?

Hvordan utviklingen kommer til å fortsette gjennom de neste årene, er vanskelig å si. Politikere har et såkalt 2025-mål, som vil si at alle nye biler skal være utslippsfrie, i praksis elbiler, innen den tid. Det er naturlig å tro at momsen bare vil bli høyere og skattefritakene for elbil vil minskes i tiden fremover. Men ifølge vedtaket fra Stortinget, skal ikke momsen som innføres i 2023, endres før i 2025. Det vil si at de samme reglene som introduseres i 2023, burde være gjeldende også i 2024.

Momsfritak på elbiler til under 500 000 kroner

Selv om du kjøper elbil over 500 000 kroner, som i dag er fritatt for moms, i 2022, vil du få moms påslag hvis bilen leveres i 2023.

Ønsker du kontakte oss så ring 96644001 eller klikk HER