Moms på elbiler - hva betyr dette for deg?

Publisert:
May 13, 2022

Moms på elbiler fra 2023

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem 12. mai 2022 ble det endelig avklart at regjeringen ønsker å fjerne momsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023. Om de får med seg et flertall på Stortinget vil det naturligvis ha en direkte innvirkning på bilprisene, men hvordan rammer det deg?

12. mai 2022 ble det endelig avklart at momsfritaket for elbiler skal fjernes fra 1. januar 2023 og det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen. Får regjeringen med seg flertall på Stortinget så vil dette ha en direkte innvirkning på bilprisene.

Klikk for biler som kan leveres raskt


Hvordan påvirkes deg som ønsker en ny elbil?

At dagens momsfritak skulle fjernes eller endres har vært forventet lenge da regjeringen utsatt dette på slutten av fjoråret. Men likevel har det ikke vært klart hvordan denne endring ville se ut eller hvilken effekt den ville ha hos folk flest i praksis. Dersom regjeringen får som de ønsker så vet vi nå mer om hvordan dette vil påvirke prisene på elbil fra 1. januar 2023.

Forslaget går ut på at momsfritaket for kjøp av elbiler fjernes fullt og helt fra og med 1. januar 2023, samtidig som det innføres en tilskuddsordning for kjøp av elbiler med pris opptil 500.000 kroner.

Fjerning av momsfritaket på kjøp av elbiler vil i praksis si at du kan legge på 25 prosent på alle oppgitte kjøpspriser, dersom bilen registreres i Norge fra og med 01.01.2023. Med den nye tilskuddsordningen vil dette likevel ikke ha direkte innvirkning på kjøpsprisen på elbiler med en prislapp under 500.000 kroner, da innføringen av moms kompenseres gjennom denne ordningen. I praksis vil momsen da også først slå inn på dyrere biler, kun på det beløpet som overstiger 500.000 kroner.

Ønsker du kontakte oss så ring 96644001 eller klikk HER