Nye regler for billån gjør det vanskelig for deg om du skal ha boliglån

Publisert:
August 29, 2023

Flere fordeler med å lease en bil istedenfor å kjøpe.. 

De nye reglene for billån trer i kraft fra 1. juli, og det bringer med seg betydelige endringer for låntakere og långivere. Dette er innført for å sikre økt økonomisk stabilitet og ansvarlige lånevilkår for forbrukere.

Det blir en grense for gjeldsgraden din.

En av hoved endringene av  innføringen av en strengere gjeldsgrads-grense. Billån blir nå fremover medregnet i den totale gjeldsbelastningen. Dette betyr at du samlet ikke kan ha gjeld på mer enn fem ganger årsinntekten. Banken skal se til at du kan håndtere en rente som er tre prosentpoeng høyere enn rentesatsen ved låneopptak. Det skal bidra til å redusere risikoen for overbelåning og sikre at du som låntaker har en sunn økonomi som kan klare nedbetaling forpliktelsene.

Klikk for privatleasing biler

Det er en maksimal løpetid på usikret lån.

De nye reglene setter også en øvre grense for lånetid på usikrede lån. Tidligere kunne lånetakere forlenge nedbetalingen, men nå har myndighetene begrenset lånetiden til maksimalt 5 år. Dette sikrer at du som låntaker ikke blir sittende med høye gjeldsbyrder over lang tid og oppfordrer til mer ansvarlig lånepraksis - men gjør samtidig nedbetaling avdragene høyere.

Kredittvurdering

Bankene må nå gjennomføre grundigere kredittvurderinger av lånesøkere. Dette innebærer at de  skal innhente mer detaljert informasjon om inntekt, gjeld og andre økonomiske forhold før de godkjenner et billån. Dette bidrar til å sikre at låntakere ikke påtar seg mer gjeld enn de har råd til å betjene - men kan også gjøre at flere ikke godkjennes for billån.

  • Billån blir nå medregnet i den totale gjeldsbelastningen
  • Maksimal løpetid på usikrede lån blir 5 år
  • Grundigere kredittvurdering vil gjennomføres av banken


Det er viktig å merke seg at de nye reglene kan føre til økte kostnader for mange  låntakere.

Den nødvendige egenkapitalen på 15 % kan være en utfordring for de som ikke har nok egenkapital og i tillegg kan kortere låne periode føre til høyere månedlige avdrag og økte totale kostnader.

Så ønsker du en større ‘frihet’ til å kjøpe deg bolig eller refinansiere i fremtiden så anbefaler vi å lease en bil. 

Klikk for privatleasing biler