privatleasing-sporsmal-og-svar

Publisert:
May 3, 2022

Privatleasing - spørsmål og svar

Hva er privatleasing?

Definisjonen av leasing iflg. Wikipedia:

"leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. Utleier har eiendomsretten til leasing objektet, mens leasingtaker har bruksrett".

De forskjellige begrepen

Det finnes mange forskjellige tilbydere av leasing til privatpersoner og like mange begrep! Privatleasing, privatlease, forbrukerleie, privatleie, forbruker leasing, bil leie privat er eksempel på samme produkt som vi tilbyr på www.automedia.as

Hvordan beregnes prisen på privatleasing?

Det er verdifallet (avskrivningen i perioden) + renter + mva. Det er derfor gunstig å lease via Automedia AS, da vi har store rabatter og høy restverdi. Det gir lave priser!

Privatleasing uten forskudd
Alle bilmerker på nett

Fordeler med leasing?

- Det gir deg forutsigbare bilkostnader

- Ved uendret rentenivå vet du kostnaden pr. mnd

- Det er lav inngangsbillett

- Du har alltid ny bil

- Du vil alltid ha en bil med garantier

- Du slipper å ta opp lån

- Du slipper å ta risiko


Hva er unormal slitasje og hvem bestemmer dette?

Hva skjer når bilen skal innleveres?

Cirka 6 måneder innen din leasingbil skal leveres tilbake vil bilbutikken kontakte dere for en gratis takst av bilen. Hvis det finnes “unormal slitasje” så får dere en rapport om hva som bør justeres. Hvis dere er uenige så anbefaler vi at du tar kontakter din nærmeste NAF stasjon og utfører en "NAF vurdering av unormal slitasje" før leasingperioden løper ut. Våre forhandlere vil i nesten alle tilfeller legge denne til grunn, når de evt. skal fakturere for unormal slitasje. Det gir deg også mulighet for å finne leverandører som kan reparere skadene før du leverer inn bilen. Hos NAF kan du få en brosjyre som viser eksempler på hva som er unormal slitasje. Denne brosjyren får du ved bestilling av ny bil hos Automedia AS samarbeidspartners.


Hvorfor skal jeg betale innskudd/startleie?

- Det du betaler i startleie reduserer månedsleien direkte, fordelt over leasingperioden.

- Det finansierte beløpet blir redusert slik at rentekostnaden blir litt lavere.

- Det blir lettere å få "overdratt" kontrakten til andre dersom du ikke vil ha bilen videre.

- Det blir lettere å få innvilget søknaden med startleie.


Hva skjer dersom jeg kjører mer enn avtalt?

Du kan vente til utløpet av leasingperioden og da betale for overkjørte kilometer. Kostanden pr. kilometer finner du i kontrakten.

Du kan kontakte forhandler med en gang og gi beskjed om hva du forventer at bilen vil være kjørt ved innlevering. De vil da i samarbeid med leasingselskapet beregne en ny månedsleie. I utgangspunktet vil det lønne seg å si ifra på forhånd, i stedet for å betale alt ved innlevering.

Hvilke kostnader kommer i tillegg til månedsleien fra leasingselskapet?

- På den 1. fakturaen så må du betale etableringsgebyret

- Du får faktura på "interims leie", som er leie fra bilen er levert frem til den 1. i neste måned.

- Deretter antal månedsleien som avtalt, kun med tillegg av årsavgift + mva.


Er forsikring inkludert i leien?

Hos Automedia AS så velger du fritt om forsikring skal gå via oss eller om du velger ditt eget forsikringsalternativ.

Er årlig service inkludert i leien?

På noen av våre kampanjer så er service inkludert. Ellers så velger du selv hvilken forhandler du benytter, men det må være et autorisert merkeverksted. Det kan ofte bli rimeligere at IKKE ha med service fra bilforhandleren. Det meste er billigere i Sverige så ta service der hvis du har muligheten.

Nybilgaranti på leasingbiler?

Det er nybilgaranti på alle bilene vi formidler.

Kjøpe eller lease bil, hva lønner seg?

Det er oftest mer lønnsomt å lease bil av Automedia AS. Våre Vi innkjøpsvilkår og restverdier enn mye bedre de fleste vil få på egenhånd.  


Hvor henter dere bilene fra?

Vi har avtaler med autoriserte merkeforhandlere i Norge som bestiller bilene fra respektive importør. Det betyr at du får nøyaktig samme bil og rettigheter som om du gikk direkte til merkeforhandler. Den eneste forskjellen er at du sparer penger ved å bruke oss.

Kan jeg kjøpe bilen etter endt leasing?

Selvfølgelig kan bilen kjøpes etter endt privatleasing. Du får et knall pris av vår forhandler når du leverer bilen. Du kan ikke avtale dette på forhånd - det er ikke lov.

Er leasing beløpet fast i hele perioden?

Nei, det er flytende rente slik at leien vil endre seg i takt med rentemarkedet. Dette gjelder både når renten går ned og når den går opp.

Hvem står for finansieringen?

Vi har flere forskjellige partners

Kan jeg lease brukte biler?

Biler som skal lease må ikke vært registrert i Norge tidligere. Men iblant finner vi en bil som importeres - i disse tilfellene kan brukte biler leases.  


Regnestykke forklarer hvordan innskudd påvirker leasingprisen ved valg av antall måneder.


1) Når pris UTEN forskudd  presenteres så er prisforskjellen enkelt å skjønne men da de fleste leverandører krever store innskudd så blir det vanskeligere for kundene å skjønne denne matematikken. Dette skjønner vi veldig godt!


Innskudd er den samme som forskuddsleie så når denne fordeles over et KORTERE leasingavtale så blir da den månedlige beløpet naturlig nok MER påvirket enn en lenger leasingavtale. Jo høyere innskudd/forskudd jo gunstigere vil et 36 måneder leasingavtale bli seende ut sammenlignet med et leasingavtale på 48 måneder.


2)

50.000/36 = 1388 (4000 - 1388 = 2612.- leasing pr måned)

50.000/48 = 1041 (3500 - 1041 = 2459.- leasing pr måned)


3)

100.000/36 = 2777 (4000 - 2777 = 1223.- leasing pr måned)

100.000/48 = 2083 (3500 - 2083 = 1417.- leasing pr måned)


Konklusjon

Konklusjonen er at prisene som vi gir UTEN innskudd viser den reelle forskjellen mellom 36 og 48 måneder leasingavtaler. Så tross at det månedlige prisen ser gunstigere ut når det blir aktuelt med store innskudd på kortere avtaler - så er realiteten at det IKKE stemmer.