Stadig dyrere å eie bil: Hvorfor elbiler er det økonomiske valget

Publisert:
March 26, 2024

Økende kostnader ved bilhold: En detaljert analyse av elbilens økonomiske fordeler

Av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)

Når man ser på bilhold i Norge, er det tydelig at kostnadene fortsetter å stige, med 2023 som et av de årene hvor vi så en av de største økningene noensinne. Det er flere faktorer som bidrar til dette, inkludert valutakurs, produksjonsutfordringer, og en merkbar økning i konsumprisindeksen. Disse økningene har gjort både nybilkjøp og bilhold generelt dyrere.

Men det er et lyspunkt i denne økonomiske utfordringen: elbiler. Ifølge OFVs rapport, er de årlige kostnadene ved å eie en elbil betydelig lavere enn for bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler. For eksempel, en ny elbil til en pris av 515 000 kroner med en årlig kjørelengde på 15 000 km koster i årlige utgifter 111 364 kroner, som er 24 313 kroner lavere enn tilsvarende kostnader for en bensinbil. Denne differansen blir enda mer bemerkelsesverdig når man ser på høyere prisklasser, hvor forskjellene i årlig kostnad kan overstige 26 000 kroner sammenlignet med bensinbiler.

Interessant nok viser rapporten at prisene på nye biler økte i gjennomsnitt med 89 prosent gjennom 2023 over alle drivstoffkategorier, men elektriske biler i lavere prisklasser så de minste prisøkningene, med et gjennomsnitt på kun 39 prosent. Dette understreker elbilenes økonomiske fordel ikke bare i driftskostnader, men også i mindre prisøkning sammenlignet med andre kjøretøy.

Den største enkeltkostnaden ved bilhold er verditap, som kan utgjøre mellom 33 og 50 prosent av de totale kostnadene, avhengig av kjøretøy og prisnivå. Dette er spesielt relevant i et marked hvor usikkerhet og økonomiske utfordringer gjør bilkjøp til en betydelig finansiell beslutning.

Konklusjon

I en tid med økonomisk usikkerhet og stigende kostnader, peker alle veier mot elbiler som den mest økonomisk fornuftige løsningen for norske bilister. Med lavere driftskostnader, mindre prisøkning over tid, og betydelig lavere verditap, representerer elbiler en lys fremtid for både økonomien og miljøet.

Klikk for kontaktskjema