Tesla - videreutviklet Supercharging-teknologien

Publisert:
February 27, 2020

Tesla - videreutviklet Supercharging - teknologien

Nå har jo Tesla noen års forsprang på resten av bilindustrien med hensyn til hurtiglading, men tyske bilprodusenter og deres ladeselskap Ionity står på for å bygge ut sitt nettverk. Ifølge eget utsagn har Tesla mer enn 16.500 Superchargere globalt, og siden Norge har vært et foregangsland teller nettverket her i landet 61 Supercharger-stasjoner med til sammen 816 ladestolper.


– Allerede er det meste av landet godt dekket gjennom Supercharger-nettverket, og innen utgangen av 2020 vil vi også ha stasjoner på plass i Finnmark, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge.


– For å få stadig flere til å velge en elbil som sin neste bil, mener vi at ladingen må bli raskere. Derfor har vi videreutviklet Supercharging-teknologien vår, og er nå i gang med europeisk utrulling av tredje generasjon ladestasjoner, kalt V3 Supercharging, forteller han.


Testanlegget på Liertoppen skal åpnes i midten av mars og blir blant de første V3-stasjonene i Europa. Det kan bli ett av verdens største når alle ladestolpene er på plass.


– Stasjonen vil i første omgang ha 10 ladeplasser, men før sommeren utvider vi anlegget til å få til sammen 40 ladeplasser. Alle ladestolpene på Liertoppen vil være V3 Superchargers. Erfaringer herfra blir et viktig datagrunnlag i utvidelse av ladenettverket vårt fremover, forteller Roland.


V3 Superchargere har en effekt på opptil 250 kilowatt – noe som betyr enda kortere ladepauser når man skal på elektrisk langtur i en Tesla.


Det medfører at en Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger, og Tesla forventer at en typisk ladeøkt vil være på omlag 15 minutter.


V3 Supercharging representerer et stort teknologisk fremskritt, og de europeiske V3-stasjonene vil kun ha CCS-kontakt som er standard på Model 3. Model S og Model X-eiere vil fortsatt kunne bruke de nye laderne med CCS-adapteret.


Med V3 Supercharging styres kapasiteten mellom ladestolpene intelligent av ett eller flere kabinetter som hver har 1 megawatt makseffekt.


Dermed er det slutt på effektdeling mellom to og to stolper, og kunden trenger ikke lenger å tenke på hvilken ladeplass som bør velges for best mulig effekt.


– Tesla ønsker å ha en forutsigbar og lett forståelig prisstruktur som tar høyde for lokale faktorer, for eksempel forskjeller i strømpriser. For Tesla-kunder som ikke har Supercharging inkludert, koster det 1,70 kr per kWt på alle våre stasjoner i Norge, konkluderer Roland.


Dersom du er avhengig av offentlig tilgjengelige ladestasjoner er det et smart å sjekke hva de forskjeller billeverandører tilbyr av ladepriser. Her er det store variasjoner i tilbudet.

(kilde BilNorge)