Vurderer du å lease firmabil? 

Publisert:
December 16, 2021

Vurderer du å lease firmabil?


Her er en enkel guide 

Har du en firmabil så skal denne i utgangspunktet etter regler beregnes fra nybilpris. Men ingen regler uten unntak!

Uansett hvis arbeidsgiver eier eller leaser bil så skal den ansatte fordelsbeskattes hvis bilen KAN brukes i privat sammenheng. 

Bilens nypris inkludert alt av utstyr er det som avgjør firmabilen koster deg som privatperson i beskatning. Dette skjer ved et påslag i inntekten. Påslaget er i skrivende stund 30 prosent av bilens listepris inntil 325.400 kroner i 2021. I 2022 er beløpet 329.600 kroner. Påslaget er 20 prosent av den overskytende verdien. 

Billige firmabiler uten egenkapital
Personbiler
Lease varebil uten egenkapital
Varebiler

Listepris ikke kjøpspris

Mange tror at kjøpsprisen spiller noen rolle når det kommer til fordelsbeskatning. Så hvis du kjøper en bruktbil eller har fått mye avslag på bilen så er det fortsatt listeprisen som gjelder her. Derfor skal du sjekke det skattemessige prisen uansett om du velger kjøp eller leasing av firmabil. All ekstrautstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Finnes det ikke en prisliste så er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes


Lease varebil?

 

Er det noen rabatt på kjørelengde?

Kjører du mer enn 40.000 kilometer i tjeneste blir grunnlaget justert til 75 prosent av nybilprisene. Men koster bilen 400.000 kroner så blir grunnlaget 300.000 kroner. Men dette krever at du kan via elektronisk kjørebok kunne dokumentere at du kjørt 40.000 kilometer i yrket. Dette er veldig viktig så pass på!

Gir alder på bilen noen rabatt?

Er bilen MER enn tre år gammel ved årets begynnelse skal grunnlaget justeres ned med 25 prosent. Det er viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar da den lavere beskatningen skjer første skatteår ETTER at bilen er mer enn 36 måneder. Koster bilen 400.000 kroner så blir inntektspåslaget 25.000 kroner gunstigere. Dette gir 10.850 kroner lavere skatt med en marginalskatt på 43,4 prosent. Er bilen BÅDE mer enn 3 år gammel OG har blitt kjørt MER enn 40.000 km i tjeneste skal grunnlaget  settes ned til 56,25 prosent av listeprisen.

Rabatter for elbiler?

Skal du lease eller kjøpe en elbil så er det noen rabatter i fordelsbeskatning. Grunnlaget settes til 60 prosent av nybilprisene både 2021 og i 2022 settes det ned til 80 prosent. 

 

Beregning

Hvis elbilen koster 300.000 kroner blir beskatnings grunnlaget 180.000 kroner i 2021 og 240.000 kroner i 2022. For en tre år gammel elbil er grunnlaget 45 prosent av listepris i 2021 og 60 prosent i 2022. For en elbil som kjører over 40.000 km i tjeneste er grunnlaget fortsatt 60 prosent av listepris.


Privatleasing?

Hva lønner seg? Firmabil eller lease bilen privat?

Et vanlig spørsmål som vi ofte får fra våre leasingkunder er naturlig nok hva som er mest lønnsomt mellom å ha en firmabil og fordelsbeskattes av den eller å lease den privat. I de fleste fallene så er det mest økonomisk å privatlease bilen og unnvike fordelsbeskatning. Få heller arbeidsgiver å bruke kilometer erstatning som da er med å “betaler” for at du leaser bilen privat. Arbeidsgiver sparer mye penger og ansvar når en bil ikke administreres. 

Privatleasing uten egenkapital
Alle bilmerker på nett

Bruker du firmabil noen deler av året?

Har du en firmabil noen deler av året så skal du beskattes for perioden du hatt tilgang til firmabilen. Beskatningen starter for hele påbegynte måneder. Så IKKE ta bilen i slutten av måneden - da får du full skatt for HELE måneden. Det sparer du penger på helt klart!


Lease en elektrisk familiebil?


Hva koster en firmabil i skatt?

De fleste som velger firmabil får en skatt på mellom 40.000 og 70.000 kroner

Det er viktig å sjekke lønnsoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønnsoppgaven fra arbeidsgiver. Det er derfor veldig viktig at du sjekker så at den stemmer med dine egne tall. Du må også være nøye med å kontrollere at du fått riktig beregningsgrunnlag hvis du benytter deg av en elbil, eller en bil som er over tre år gammel.

Hvordan beskattes yrkesbiler? 

Hva er i denne sammenhengen en yrkesbil? Svaret er varebiler i klasse 2, og lastebiler med totalvekt under 7.501 kg. Disse bilene får et LAVERE påslag ved bruk av sjablongmetode. Listeprisen reduseres med maksimum 150.000 kroner ellers 50 prosent. Er det en elbil så følger den de vanlige reglene for leasing eller kjøp av elbil.

Det finnes i tillegg en annen metode for fordelsbeskatningen.  Verdsettelsen kan skje ved faktisk bruk av bilen for å gjøre ting litt mere variabel. All privat kjøring ganges med en sats på 3,40 kroner per kilometer. Dette krever at du til alle tider bruker en elektronisk kjørebok. Det er veldig viktig at denne skal dokumentere TOTAL kjørelengde, samt kunne separere den total lengde for yrkeskjøring.

Ingen regler uten unntak 

Som utgangspunktet skal det alltid beregnes full firmabilsfordel uansett. Men det finnes noen få unntak fra standardreglene.

Hvilke biler omfattes ikke av standardreglene:

  • lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer
  • busser registrert for mer enn 15 passasjerer
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privat kjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted

I disse tilfellene skal bilbrukerne fordelsbeskattes for den FAKTISKE kjøringen mellom hjem og fast arbeidssted, arbeidsreise, besøksreiser og for all annen privat kjøring. 

Det vil si at det KUN er den kjøringen mellom hjem og arbeidssted som skal fordelsbeskattes. Denne fordel er satt til 3,40 kroner per kilometer opp til 4.000 km i året. Etter dette er det 1,50 kroner som gjelder.

Privat bruksverdi tilsvarer ikke listeprisen - hva skjer da?

Hvis det er avvik i forholdene til fordelen og standardfordelen basert på listepris fastsettes dette ved skjønn. Dette gjøres ved å sette fordelen til 58.000 kroner i 2021, 59.000 kroner i 2022. Ved firmabil deler av året settes dette beløpet forholdsmessig etter antall måneder.

Listeprisen kan være satt for høyt i disse tilfellene:

  • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg.
  • Enkelte større eller spesialinnredede varevogner.

Den skjønnsmessige fordelen kan ikke settes lavere enn 55.000 kroner ved bruk av bil hele året.

Listeprisen kan være satt for lavt i disse tilfellene:

  • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.
  • Det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

Listeprisen blir i disse tilfellene oppjustert til markedsverdi.

Sporadisk bruk

Sporadisk privat bruk skal ikke utløse fordelsbeskatning. Privat bruk mer enn 10 dager i et inntektsår, eller samlet privat kjørelengde som overstiger 1.000 kilometer per inntektsår, anses ikke som sporadisk bruk.


NB! Automedia AS reserverer seg mot feilinformasjon eller trykkfeil som kan forekomme på denne siden